Ателиета

Финансова грамотност за младежи

В ателието младежи от 13 до 24 г. се обучават да използват финансовите услуги и продукти чрез презентации, практически занимания и чрез играта CASHFLOW.

Прочети повече...

„Парите – как да се използват“

Четирите основни стълба на финансите – спестяване, харчене, даряване, инвестиране.

Прочети повече...

„Парите на мама и тати“

Откъде идват парите, придобиване на навици за отговорно отношение към парите и умения да се харчат разумно.

Прочети повече...

Финансова грамотност за младежи

Финансовата грамотност на младежите е важна за техния бъдещ живот. Предстои им да изберат своите професии и да работят. Какво да правят с парите си, как да ги изразходват и къде да ги влагат? Въпроси, на които в това ателие младежите ще потърсят отговори. 

Момичетата и момчетата се запознаваха с кредити и инвестиции. Кой кредит може да отговори на техните нужди ? Какви видове кредити съществуват? Как четат и разбират правата и задълженията си по кредитите? Какво е ГПР /Годишен процент на разходите/? Какво означава лихва? Какво означава салдо и движение по сметка? Как се ползват дебитните и кредитните карти? Какво е това инвестиционен продукт?

Първите пари в нашия джоб винаги поставят много въпроси – Как да ги разпределим и да ги изхарчим? Защо е важен семейният и личният бюджет? Как се съставя семеен бюджет? Младежите направиха своите първи опити в съставянето на собствен бюджет. Залагаха приходите си и разходите си през дванадесетте месеца на годината. Някои от тях реализираха приходи, а на други бюджета излизаше „на червено”! 

За съвременните момичета и момчета смартфоните и таблетите са познати и ползвани устройства. Използваха Google Play, за да инсталират и използват програми за семейни и лични бюджети.

За да приложат на практика знанията си от ателието, участниците играха на играта „Потоци пари” /„KashFlow”/ на Робърт Кийосаки. Предизвикателства и емоции – това беше играта! Избираха професиите, с които ще участват. Получаваха заплати. Осъществяваха сделки, малки и големи, с имоти и ценни книжа. Увеличаваха разходите си след избор на карта „роди Ви се дете“. Харчиха пари за „глезотийки”. И всичко това, за да излязат на голямата писта и да спечелят достатъчно пари, за да осъществят мечтата си – голф по целия свят, верига магазини, голяма компания, благотворителност!

Младежите посетиха централния офис на УниКредит Булбанк в град Русе. Запознаха се с работата на една банка, с продуктите и услугите, които тя предлага, с банкомат от най-ново поколение за теглене и за внасяне на пари. Задаваха въпроси, заинтригувани от възможностите на банката за финансиране на студенти. Научиха за възможности за кариера в банката.

„Парите – как да се използват“

Чрез презентация участниците в групата се запознават с четирите основни стълба на финансите – спестяване, харчене, даряване, инвестиране. Децата затвърждават познанията си за семейния бюджет, приход, разход, заплата, стипендия, наеми др. Чрез играта „Искам – мога да си позволя” сами определят своите нужди и своите желания. Онагледяват ги чрез изобразяването им на табло. В ролевата игра „Продавачи и купувачи” децата използват изработените от тях пари. Демонстрират разумно отношение към парите, като сравняват различните цени, за да се вместят в бюджета си. Чрез събеседване се разяснява понятието дарителство. Целта е изграждане на отношение към даряването. Децата изработват предмети, с които организират дарителска кампания. Във финансовата образователна игра SmartMoney („Умни пари”) участниците имат възможност сами да определят как да изхарчат своите заплати, учат се в игрова среда от своите погрешни решения, и осъзнават, че ако пестят, ще могат да инвестират в акции, недвижими имоти и бизнес! Попълват дневници за приходи и разходи. Това затвърждава уменията им за разумно харчене и инвестиране. Целта на провежданите занимания е децата да придобият навици за отговорно отношение към парите и умения да ги харчат разумно; умения да планират и спестяватдоходите си; умения за правилен избор на подходящ продукт, отговарящ на личните имнужди; навици и увереност при ползването на съвременни технологии и услуги от финансовия сектор.

„Парите на мама и тати“

Откъде идват парите, придобиване на навици за отговорно отношение към парите и умения да се харчат разумно.

От малки е добре децата за знаят какво е заплата и защо родителите им я получават.   Ателието „Парите на мама и тати” стимулира участниците да споделят и разказват за професиите, които познават чрез игрите „Кой знае повече професии” и „Познай какъв съм“.

Наред с някои от най-известните професии презентация запознава участниците с това как  трудът се възнаграждава и как парите „идват” у дома. По забавен и атрактивен начин децата научават за същността, източниците и формирането на семейния бюджет, разграничават понятията приходи и разходи в семейството, както и с източниците за тяхното формиране - заплата, пенсия, стипендия, наем, награда, данъци, комунално-битови разходи, кредити, застраховки, разходи за образование и здравеопазване и др. 

За да разберат каква е разликата между нужда и желание специално за децата е изготвена презентация, по време на която участниците дискутират за разумното разпределение на бюджета и разликата между необходимите неща и желанията, които могат да изчакат. Всичко научено може да бъде приложено по време на ролевата игра „Моето семейство”, където те сами описват общите си приходи и разходи и съставят свой семеен бюджет. 

„Помощници” и неизменни участници в целия процес са различни мобилни приложения, достъпни през таблети и смартфони. Технологиите са възможност да направиш бюджет и да пресметнеш разходите си преди наистина да си ги направил.

ГАЛЕРИЯ

image

Как забавно да прекарам в библиотеката един неучебен ден

Покажи албума

image

Спортно училище "Майор Атанас Узунов" - Русе в проект "Забавна финансова грамотност за деца и младежи"

Покажи албума

image

Първо частно СОУ "Леонардо да Винчи" и "Забавна финансова грамотност"

Покажи албума

Контакти

И-мейл: libruse@libruse.bg
Телефон: (+ 359 82) 820 126
Факс: (+ 359 82) 820 134

Адрес

гр. Русе 7000,
ул. "Дондуков-Корсаков" 1,
РБ "Любен Каравелов"

Изпрати съобщение